მომსახურება

ჰოსპიტალური ქსელი "მედალფა" აერთიანებს 6 კლინიკას, რომლებიც განთავსებულია კასპში, ოზურგეთში, მახინჯაურში, ჩოხატაურში, ლანჩხუთსა და ბათუმში. რეგიონული სამედიცინო ცენტრები მოსახლეობას სთავაზობს როგორც ამბულატორულ (პოლიკლინიკურ), ასევე სტაციონარულ მომსახურებას. 

მედალფას ყველა დაწესებულება მონაწილეობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და ხელმისაწვდომია სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამების უმეტესობა.