მომსახურება

ჰოსპიტალური ქსელი "მედალფა" აერთიანებს 4 კლინიკას, რომლებიც წარმოდგენილია: კასპში, ოზურგეთში, ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში. რეგიონული სამედიცინო ცენტრები მოსახლეობას სთავაზობს როგორც ამბულატორულ (პოლიკლინიკურ), ასევე სტაციონარულ მომსახურებას. 

მედალფას ყველა დაწესებულება მონაწილეობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და ხელმისაწვდომია სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამების უმეტესობა.