ბავშვთა ნევროლოგია

"ბავშვთა ნევროლოგიაწარმოადგენს სამედიცინო დისციპლინას, რომელიც მოიცავს ცენტრალური ნერვული სისტემისა და პერიფერიული ნერვ-კუნთოვანი სისტემის როგორც ნორმალურ, ასევე, ანომალურ განვითარებას მუცლადყოფნის პერიოდიდან მოზრდილობის ასაკამდე. იგი მოიცავს აღნიშნული სისტემების დაავადებათა დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, კვლევით მუშაობასა და შემდგომი უნარშეზღუდულობის სრულფასოვან მართვას.

თემები

facebook