ფსიქიატრია

ფსიქიატრიაკლინიკური მედიცინის დარგია, რომელიც მოიცავს ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, პრევენციას და ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზაციას, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საკითხებს და დარგთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ასპექტებს.

თემები

facebook