ბავშვთა ფსიქიატრია

„ბავშვთა ფსიქიატრიაკლინიკური მედიცინის დარგია, რომელიც მოიცავს ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, პრევენციას და ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზაციას, ფსიქიკური აშლილობის მქონე ბავშვთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციას.

თემები

facebook