თერაპია, ოჯახის ექიმი

 საოჯახო მედიცინააკადემიური და სამეცნიერო დისციპლინაა საკუთარი საგანმანათლებლო ბაზით, კვლევებით, სამეცნიერო მტკიცებულებებით და კლინიკური საქმიანობით. საოჯახო მედიცინა არის პირველად ჯანდაცვაზე ორიენტირებული კლინიკური სპეციალობა.

თემები

facebook