პედიატრია

-პედიატრიული სამსახურის ფუნქციაა 0-დან 18-წლამდე ასაკის ბავშვთა და მოზარდთა განვითარებასა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.

თემები

facebook