ვარდო ჩხარტიშვილი-პატარაია

განათლება:
1976-1982 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - პედიატრია
2007 საოჯახო მედიცინის ეროვნული ცენტრი - ოჯახის ექიმი
სამუშაო გამოცდილება:
2015- დღემდე შპს "მედალფა" ლანჩხუთის კლინიკა - მორიგე ექიმი
2005-2016 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება - მორიგე ექიმი
2007-დღემდე სოფ. შუხუთის ამბულატორია - ოჯახის ექიმი
1982-1983 ფოთის საავადმყოფო - პედიატრი

თემები

facebook