გულნარა ორაგველიძე

განათლება:
1965-1971 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - პედიატრია
სამუშაო გამოცდილება:
2012-დღემდე შპს "მედალფა" ოზურგეთის კლინიკა - ფტიზიატრია
1997 შპს "ფტიზიატრი 21" - დირექტორი
1971 ლანჩხუთის ტუბ.დისპანსერი - ფტიზიატრი

თემები

facebook