ენდოსკოპიური აქცია მედალფას ბათუმის კლინიკაში

14.04.2022

 

 

For English scroll down.

Текст на русском языке доступен ниже.

 

„მედალფას“ ბათუმის კლინიკა გთავაზობთ აქციას ენდოსკოპიურ კვლევებზე:

გასტროსკოპია + გასტროენტეროლოგის კონსულტაცია-- 100 ლარად.

კოლონოსკოპია  ანესთეზიით - 220 ლარად.

გასტროსკოპია (ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია) - კუჭ-ნაწლავის სისტემის ზედა ნაწილების - საყლაპავის, კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის გამოკვლევის ნაკლებად ინვაზიური მეთოდია, რომლის დროსაც წვრილი დრეკადი მილის(გასტროსკოპის) საშუალებით ხდება პათოლოგიური უბნების აღმოჩენა, დათვალიერება და საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი კვლევისთვის ნიმუშის აღება(ბიოფსია).

ეს პროცედურა ისეთი დარღვევების დანახვის საშუალებას იძლევა, რომლებიც რენტგენული გამოკვლევით ხშირად ხილული არ არის.

გასტროსკოპიული კვლევის ჩატრების აცილებლობის წინაპირობაა რიგი სიმპტომების, როგორიცაა:

-          ტკივილი კუჭის არეში;

-          გართულებული ყლაპვა (დისფაგია);

-          გულძმარვა და ეჭვი გაქვთ კუჭის წყლულის ან გასტრო–ეზოფაგალური რეფლუქსის არსებობაზე (საკვების დაბრუნება კუჭიდან–საყლაპავის მიმართულებით).

 

კოლონოსკოპია - მსხვილი ნაწლავის დაავადებების და პათოლოგიების დიაგნოსტირების თანამედროვე, ინსტრუმენტული მეთოდია.

მსხვილი ნაწლავის პათოლოგიები მრავალფეროვანი სიმპტომებით შეიძლება გამოიხატოს, თუმცა ყველაზე ხშირი შემდეგი ჩივილებია:

 

-          მოვლითი ხასიათის ტკივილი მუცლის არეში;

-          ფაღარათი;

-          სისხლიანი, ჩირქიანი ან ლორწოს შემცველი გამონადენი უკანა ტანიდან;

-          ყაბზობა;

-          მეტეორიზმი...

ჩაიტარეთ ენდოსკოსკოპიული კვლევები ყოველგვარი დისკომფორტის გარეშე "მედალფას“ ბათუმის კლინიკაში  უახლესი Pentax-ის ფირმის ენდოსკოპით.

აუცილებელია ვიზიტის წინასწარ დაჯავშნა ნომერზე:  0322640011

მისამართი: ბათუმი, გოგოლის შეს.: #2

 

 

 

Клиника Медальфа Батуми предлагает эндоскопические обследования по специальной цене:

 

Гастроскопия + консультация с гастроэнтерологом – 100 Лари

Колоноскопия под анестезией – 220 Лари

 

Гастроскопия (ЭГДС, эзофагогастродуоденоскопия) это эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с помощью эндоскопа, которое выполняет врач-эндоскопист. Во время гастроскопии доктор изнутри обследует пищевод, желудок и 12-ти перстную кишку (начальный отдел тонкой кишки).

Во время гастроскопии выполняют биопсию с последующей гистологией при необходимости исследовать клетки под микроскопом.

Любые другие методы диагностики этих органов не обладают такой информативностью и точностью.

Основные симптомы (жалобы) для выполнения гастроскопии:

- дискомфорт и/или боль в области желудка;

- затруднение глотания (дисфагия);

- изжога, жжение за грудиной, отрыжка, в т.ч. кислым содержимым.

 

Колоноскопия - это современное инструментальное исследование внутренней поверхности толстой кишки с помощью оптического прибора – колоноскопа.

Показаниями для плановой диагностической колоноскопии являются:

- Боли в животе по ходу толстой кишки;

- Хронические поносы;

- Наличие в кале гноя, слизи и примеси крови;

- Запоры;

- вздутие живота...

Проведите эндоскопические обследования без дискомфорта, c помошью новейшего ендоскопического аппарата фирмы Pentax, в клинике Медальфа Батуми.

Запись на прием(обязательна): +995322640011

Адрес: Второй поворот улицы Гоголя.

 

 

 

 

 

 

Clinic Medalpha located in Batumi is offering special discounts on endoscopy procedures:

Gastroscopy + appointment with a gastroenterologist for 100 GEL

Colonoscopy with General Anesthesia  for 220 GEL

 

Gastroscopy (or endoscopy) is an examination of the oesophagus (gullet or food pipe), stomach and duodenum (upper part of the small bowel) using a flexible telescope called a gastroscope.

Gastroscopy has the advantage over X-rays of generally being more accurate for detecting diseases, and also of allowing tissue samples or biopsies to be taken.

A gastroscopy may be advised if you have symptoms such as:

-          abdominal pain, or stomach ache;

-          difficulties swallowing or pain when swallowing (dysphagia);

-          heartburn or indigestion, persistently feeling and being sick.

 

A colonoscopy is an outpatient  procedure that is done to examine the inside of large intestine (colon and rectum).

There are some gastrointestinal issues and symptoms that may require you to request a colonoscopy:

-          Severe abdominal pain

-          Excessive diarrhea

-          Rectal bleeding

-          Changes in bowel movements

-          Bloating

 

Endoscopic procedures without any discomfort with newest Pentax endoscopic kit.

Request an appointment at Medalpha Clinic Batumi:  +995322640011 (required)

Address: Gogol turn #2 Batumi, Batumi, Georgia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თემები

facebook